Home Blog

Chú trọng hay trú trọng là đúng chính tả

0
chu-trong-hay-tru-trong

Viết chú trọng hay trú trọng là cách viết đúng trong chính tả tiếng việt. Một kết quả thống kê tìm kiếm từ google cho thấy “Chú trọng” có 600 lượt tìm kiếm/tháng, trong khi đó “trú trọng” có khoảng 450 lượt tìm kiếm!

Vậy cách dùng chú hay trú trong trường hợp  này? Chúng ta hãy cùng phân tích bài viết ngay sau đây:

Chú trọng là gì?

Chú trọng là động từ dùng để thể hiện sự quan tâm, đặc biệt chú ý đối với một vấn đề nào đó. Ví dụ như: chú trọng công tác đào tạo, giảng dạy; chú trọng chất lượng sản phẩm,….

Trong đó:

“Chú” trong chú ý, chú tâm

“Trọng” trong quan trọng, trọng điểm, trọng tâm

“Trú” trong trú ngủ, cư trú

Như vậy khi 3 từ: trú, chú, trọng ghép lại với nhau để thành có ý nghĩa thì “Chú trọng” mới là từ có ý nghĩa. Còn “trú trọng” là từ không có ý nghĩa, không xuất hiện trong từ điển tiếng việt.

Nguyên nhân gây sự nhầm lẫn giữa trú trọng hay chú trọng

Hiện nay không ít người rất khó phát âm giữa “tr” và “ch” dẫn đến việc khi viết cũng bị viết sai theo cách phát âm.

Để khắc phục tình trạng này chúng ta nên luyện phát âm chuẩn để hạn chế sự sai sót trong quá trình nói cũng như viết

Một số ví dụ về chú trọng và trú trọng

10 ví dụ ngắn sau đây sẽ giúp quý độc giả hiểu thêm được về cách dùng chú trọng hay trú trọng trong quá trình đọc viết:

 • Trú trọng công tác => Sai (Đáp án đúng: Chú trọng công tác)
 • Chú trọng công tác đào tạo => Đúng
 • Bộ môn tiếng Anh ngày càng được chú trọng => Đúng
 • Trú trọng chất lượng đầu vào =>Sai (Đáp án đúng: Chú trọng chất lượng đầu vào
 • Chú trọng công tác xây dựng Đảng => Đúng
 • Trú trọng thực hiện mục tiêu =>Sai (Đáp án đúng: Chú trọng thực hiện mục tiêu
 • Trú trọng công tác thanh tra =>Sai (Đáp án đúng: Chú trọng công tác thanh tra
 • Chú trọng phát triển nguồn lực sẵn có => Đúng
 • Ngành nông nghiệp sạch ngày càng được chú trọng => Đúng
 • Cần chú trọng nâng cao chất lượng đời sống => Đúng

Sơ xuất hay sơ suất – Viết thế nào là đúng chính tả?

0
so-xuat-hay-so-suat

Sơ suất hay sơ xuất – Viết thế nào là đúng chính tả? Quả là hơi đau đầu với không ít người bởi việc phân biệt được giữa suất và xuất khá phức tạp nếu chúng ta không hiểu hết ý nghĩa sâu xa của nó

Bài viết này sẽ phân tích một cách chi tiết, dễ hiểu đi cùng một số ví dụ để chúng ta có thể dễ dàng nhớ và phân biệt được chính xác xuất hay suất.

Xuất và Suất

Cả 2 từ này đều có ý nghĩa khác nhau, được sử dụng đi kèm với các tiền tốt và hậu tố đi kèm tương ứng sẽ có những ngữ nghĩa khác nhau.

Một số ví dụ giữa xuất với suất: Năng suất, sản xuất, suất ăn, suất cơm, xuất phát, xuất quân, xuất hiện,…

Như vậy nếu chúng ta tinh ý có thể nhận ra ngay rằng: “Xuất” thường đi kèm với các hành động hoặc một tính từ chỉ sự chuyển biến từ trạng thái này sang trạng thái khác như xuất phát, xuất quân, xuất hóa đơn,…

Ngược lại “Suất” lại là danh từ dùng để chỉ các phần, suất như suất ăn, suất cơm, suất học bổng, suất du học,…

Sơ suất hay sơ xuất

Sơ: trong trường hợp này có nghĩa là sơ sót, thiếu sót hoặc nghiêm trọng hơn chút thì chính là sai sót. Như vậy giữa suất và xuất thì “Suất” đi kèm với sơ suất mới có ý nghĩa, còn “Sơ xuất” là từ hoàn toàn bị sai chính tả

Kết luận: Sơ suất là đúng chính tả

Xơ xuất hay sơ xuất

Cả 2 từ xơ xuất và sơ xuất ở trên đều là những từ bị viết sai chính tả. Cả 2 từ đều không có trong từ điển tiếng việt. Nghĩa là không được công nhận, không được sử dụng trong văn nói và văn viết.

Một số ví dụ về sơ xuất hay sơ suất

Để phân biệt rõ hơn về sơ xuất hay sơ suất, sơ suất viết như thế nào là đúng, chúng ta hãy cùng tham khảo thêm một số ví dụ sau đây:

 • Sơ xuất trong chấm bài thi => Sai (Đáp án đúng: Sơ suất trong chấm bài thi)
 • Sơ suất đáp án bài thi => Đúng
 • Sơ xuất trong thi cử => Sai (Đáp án đúng: Sơ suất trong thi cử)
 • Sơ xuất bất cẩn => Sai (Đáp án đúng: sơ suất bất cẩn)
 • Có điều gì sơ suất trong quá trình kiểm tra nhân sự =>Đúng
 • Sơ suất khi phê duyệt quy hoạch => Đúng
 • Xơ xuất trong tiếng anh => Sai (Đáp án đúng: Sơ suất trong tiếng anh)
 • Bác sỹ sơ suất đối với người nhà bệnh nhân => Đúng