gigabyte-la-gi

Gigabyte là gì, 1G bằng bao nhiêu Mb | Cách đổi...

Ở các thiết bị như máy tính, điện thoại, iPad thường thể hiện các thông số cho RAM, ROM, SSD… bằng đơn vị GB,...

Văn học

Ngoại ngữ

Kiến thức tổng hợp