Dấu hay giấu – che dấu hay che giấu| Cách viết đúng chính tả

0

Ngôn ngữ tiếng việt rất phong phú kể cả cách viết cho đến cách đọc. Một số từ được phát âm giống hệt nhau đến 100%, tuy nhiên khi viết lại hoàn toàn khác và ý nghĩa của những từ này cũng hoàn toàn khác nhau. Điển hình như “Giấu diếm hay dấu diếm”, “Giấu giếm hay dấu giếm” và “che dấu hay che giấu”.

che-giau-hay-che-dau

Đầu tiên chúng ta hãy lý giải các ngữ nghĩa của các từ kể trên:

Dấu là gì?

Dấu là 1 danh từ trong tiếng việt dùng để chỉ các sự vật hiện tượng, khái niệm, con người,… Ví dụ: con dấu, dấu chân, đóng dấu, dấu chấm, dấu hỏi, dấu ngã, dấu huyền, dấu nặng, …

Giấu là gì?

Giấu là 1 động từ trong tiếng việt, dùng để chỉ rõ 1 hành động cụ thể nào đó. Ví dụ: Che giấu (che giấu thông tin), cất giấu (cất giấu thông tin), Giấu giếm (giấu giếm cái gì đó), …

ð Kết luận: Như vậy chúng ta thấy cả 2 từ là “dấu và giấu” có cách phát âm hoàn toàn giống nhau, nhưng khi viết ra lại có cách viết và ý nghĩa của mỗi từ cũng hoàn toàn khác nhau. Và khi nào dùng từ “Dấu”,  khi nào dùng “giấu” chắc hẳn chúng ta cũng đã biết được rồi đúng không nào

Một số ví dụ về cách viết đúng chính tả khi dùng giấu hay dấu

giấu diếm, dấu diếm, dấu diếm hay giấu giếm, giấu giếm, dấu giếm, daấu diếm, giấu giếm hay giấu diếm, giấu diếm hay giấu giếm, dấu diếm hay giấu diếm?

Đáp án đúng (cách viết đúng chính tả) là: Giấu Giếm

giấu hay dấu, che dấu hay che giấu, giấu tên hay dấu tên, dấu tên hay giấu tên

Đáp án đúng (cách viết đúng chính tả là): Che giấu, che dấu, dấu tên, giấu tên đều đúng trong những trường hợp sau đây:

– Che giấu (trong che giấu thông tin)

– Che dấu ( Cậu ấy tên Thành, nếu che dấu huyền đi sẽ trở thành tên Thanh: ở đây che dấu được hiểu với các từ nghĩa khác như: đưa tay che đi dấu tên {dấu huyền, dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng)

– Dấu tên (dấu huyền, dấu sắc, dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng, dấu chấm hỏi,…)

– Giấu tên (chỉ hành động giấu giếm thông tin. Ví dụ: Tên tuổi của cậu ấy đã bị giấu giếm đi trong quá trình chấm bài thi; tên ứng viên đã bị giấu giếm trong bài phỏng vấn)

dấu hay giấu, dấu dốt, dấu dốt hay giấu dốt, giấu dốt hay giấu giốt, dấu dốt hay dấu giốt

Đáp án đúng (viết đúng chính tả) là: Giấu dốt

cất giấu hay cất dấu? Cả 2 đều đúng trong các trường hợp sau:

Cất giấu (hành động cất dấu thông tin)

Cất dấu (dấu ở trong trường hợp này được hiểu là danh từ (cất dấu, cất con dấu, cất dấu chấm triển,…)

Xem thêm:

SHARE