Tập trung hay tập chung là đúng chính tả?

0

Tập chung hay tập trung? Ngôn ngữ tiếng Việt thật phong phú kể cả ngôn ngữ viết lẫn ngôn ngữ nói. Tuy nhiên chúng ta cần phải sử dụng đúng ngôn ngữ của chúng ta, đặc biệt là ngôn ngữ viết. Chúng ta cùng phân tích tập chung và tập tập trung khác nhau như thế nào nhé!

tap-trung-hay-tap-chung

Tập chung là gì?

“Tập”, từ này có thể ghép được với nhiều từ khác để có thể có nghĩa như tập hợp, học tập, tập làm văn,…. “Chung” cũng được ghép với rất nhiều từ ngữ khác như: chung nhau, làm chung, học chung, chung vốn,… Tuy nhiên trong ngôn ngữ tiếng việt “Tập” + “Chung” khi 2 từ này ghép lại với nhau lại hoàn toàn vô nghĩa

Tập trung là gì?

“Trung”, có thể ghép được với nhiều từ như: trung tâm, trung niên, trung tuổi, trung  lưu,.. Và khi “Tập”  + ”Trung” được ghép nối với nhau tạo thành 1 từ có nghĩa. Vậy tập trung là sự chú ý, chú tâm cao độ vào 1 vấn đề nào đó

ð Như vậy trong ngữ pháp tiếng việt sẽ dùng “tập trung” chứ không phải là tập trung.

Vì sao một số người vẫn dùng từ tập chung?

Việc phân biệt “tr” và “ch” trở nên khó khăn đối với 1 số người. Đơn giản vì không ít người không phát âm được “tr”. Và trong văn nói hằng ngày không ít người phải xác minh tên của mình là “ch” hay “tr” khi giới thiệu tên của mình với người khác

Ngoài ra không ít 1 bộ phận thường xuyên sử dụng văn nói, chỉ nghe rồi dùng lại mà không nhìn vào mặt chữ, không viết chữ và lâu dần trở thành sai. Và gần như đại đa số khi nói “tập chung” thì hầu hết mọi người vẫn tự hiểu với nhau rằng đó là “tập trung” dù người nói đang phát âm sai.

=>Giải pháp khắc phục: Hãy quan sát mặt chữ, rèn luyện bằng cách phát âm cũng như viết đi viết lại nhiều lần

Xem thêm:

Các ví dụ về cách sử dụng  tập chung và tập trung

 • Tập trung => Đúng
 • Taập trung (sai chính tả, phải là tập trung)
 • Tập chung => Sai ( từ này không có nghĩa)
 • Tập trung hay tập chung => Đáp án: Tập trung
 • Tập chung hay tập trung  => Đáp án: Tập trung
 • Tập chung làm việc (Sai) => Phải là: Tập trung làm việc
 • Học tập trung => Đúng
 • Tập chung và tập trung (Tập trung mới có nghĩa, tập chung không có nghĩa)
 • Tập chung học sinh hay tập trung học sinh => Đáp án: Tập trung học sinh
 • Mọi người tập chung (Sai) => Mọi người tập trung
 • Tập trung khác tập chung
 • Tập chung tập hợp (Sai) => Phải là: tập trung trập hợp
 • Tập chung ở trường (Sai) => Phải là: Tập trung ở trường
 • Khi nào dùng từ tập chung => từ này không có nghĩa
 • Tập chung tại trường (Sai) =>Phải là: Tập trung tại trường
 • Tập chung lại (Sai) => Phải là: Tâp trung lại
 • Đi tập trung hay đi tập chung => Đáp án: Tập trung
 • Cả lớp tập chung (Sai) => Phải là: Cả lớp tập trung
 • Tập chung toàn trường (Sai) => Phải là: Tập trung toàn trường
 • Tập chung tại nhà (Sai): Tập trung tại nhà
 • Tập chung chuyên môn (sai) => Phải là: Tập trung chuyên môn
 • Tập chung nghe giảng (sai) => Phải là: Tập trung nghe giảng
 • Tập chung khai giảng (sai) => Phải là: Tập trung khai giảng
SHARE