Sơ xuất hay sơ suất – Viết thế nào là đúng chính tả?

0

Sơ suất hay sơ xuất – Viết thế nào là đúng chính tả? Quả là hơi đau đầu với không ít người bởi việc phân biệt được giữa suất và xuất khá phức tạp nếu chúng ta không hiểu hết ý nghĩa sâu xa của nó

so-xuat-hay-so-suat

Bài viết này sẽ phân tích một cách chi tiết, dễ hiểu đi cùng một số ví dụ để chúng ta có thể dễ dàng nhớ và phân biệt được chính xác xuất hay suất.

Xuất và Suất

Cả 2 từ này đều có ý nghĩa khác nhau, được sử dụng đi kèm với các tiền tốt và hậu tố đi kèm tương ứng sẽ có những ngữ nghĩa khác nhau.

Một số ví dụ giữa xuất với suất: Năng suất, sản xuất, suất ăn, suất cơm, xuất phát, xuất quân, xuất hiện,…

Như vậy nếu chúng ta tinh ý có thể nhận ra ngay rằng: “Xuất” thường đi kèm với các hành động hoặc một tính từ chỉ sự chuyển biến từ trạng thái này sang trạng thái khác như xuất phát, xuất quân, xuất hóa đơn,…

Ngược lại “Suất” lại là danh từ dùng để chỉ các phần, suất như suất ăn, suất cơm, suất học bổng, suất du học,…

Sơ suất hay sơ xuất

Sơ: trong trường hợp này có nghĩa là sơ sót, thiếu sót hoặc nghiêm trọng hơn chút thì chính là sai sót. Như vậy giữa suất và xuất thì “Suất” đi kèm với sơ suất mới có ý nghĩa, còn “Sơ xuất” là từ hoàn toàn bị sai chính tả

Kết luận: Sơ suất là đúng chính tả

Xơ xuất hay sơ xuất

Cả 2 từ xơ xuất và sơ xuất ở trên đều là những từ bị viết sai chính tả. Cả 2 từ đều không có trong từ điển tiếng việt. Nghĩa là không được công nhận, không được sử dụng trong văn nói và văn viết.

Một số ví dụ về sơ xuất hay sơ suất

Để phân biệt rõ hơn về sơ xuất hay sơ suất, sơ suất viết như thế nào là đúng, chúng ta hãy cùng tham khảo thêm một số ví dụ sau đây:

  • Sơ xuất trong chấm bài thi => Sai (Đáp án đúng: Sơ suất trong chấm bài thi)
  • Sơ suất đáp án bài thi => Đúng
  • Sơ xuất trong thi cử => Sai (Đáp án đúng: Sơ suất trong thi cử)
  • Sơ xuất bất cẩn => Sai (Đáp án đúng: sơ suất bất cẩn)
  • Có điều gì sơ suất trong quá trình kiểm tra nhân sự =>Đúng
  • Sơ suất khi phê duyệt quy hoạch => Đúng
  • Xơ xuất trong tiếng anh => Sai (Đáp án đúng: Sơ suất trong tiếng anh)
  • Bác sỹ sơ suất đối với người nhà bệnh nhân => Đúng
SHARE