Ngoại ngữ

tên các món ăn bằng tiếng anh

Từ vựng tiếng anh về ẩm thực món ăn

Appetizer: Món khai vị Main Courses: Món ăn chính Vegetable: Rau củ Desserts: Món tráng miệng Fruit: Trái cây Fastfood: Món ăn nhanh 1. Từ vựng các món ăn khai...
từ vựng tiếng anh về con vật

Từ vựng động vật bằng tiếng anh

1. Con vật bằng tiếng Anh – động vật lưỡng cư Tên tiếng anh Phát âm Tên tiếng việt Frog /frɒg/ Con ếch Tadpole /’tædpoʊl/ Nòng nọc Toad /toʊd/ Con cóc Newt /nut/ Con sa giông Dragon /ˈdræg.ən/ Con...