Từ 1 đến 199 có bao nhiêu số 1, cách tính nhanh nhanh nhất

0

Từ 1 đến 199 có bao nhiêu số 1 là một trong những bài toán có thể gọi là toán hack não dùng để thử thách cách tính nhẩm nhanh của mỗi chúng ta, Hãy cùng tìm đáp án và cách nhẩm nhanh nhất trong bài viết này nhé!

Từ 1 đến 199 có bao nhiêu số 1

Đối với 1 bài toán kiểu như thế này, chúng ta không thể ngồi viết ra hết tất cả các chữ số từ 1 đến 99 rồi ngồi đếm được. Mà hãy vận dụng những cách tính sau đây để tìm ra đáp số nhanh nhất

tu-1-den-199-co-bao-nhieu-so-1

Đầu tiên: từ 1 đến 99 có bao nhiêu chữ số 1?

Ta có:

  • 10 chữ số 1 đầu tiên gồm: 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91
  • 10 chữ số 1 thứ 2 gồm: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Như vậy từ 1 đến 99 có tổng cộng 20 số 1

Tiếp theo: từ 100 đến 199 có bao nhiêu số 1?

  • 10 chữ số 1 thứ nhất gồm: 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
  • 10 chữ số 1 thứ 2 gồm: 101, 111, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191
  • 100 chữ số 1 từ 100 đến 199

Như vậy kết quả từ 1 đến 199 có 10 + 10 + 10 + 10 + 100 = 140 chữ số 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199

 Đáp án: Từ 1 đến 199 có 140 chữ số 1

SHARE