Phân số thập phân là gì, Các ví dụ và bài tập phân số thập phân

0

Khái niệm phân số thập phân đã được học ở chương trình toán lớp 5. Tuy là vậy nhưng không phải ai cũng nhớ những kiến thức này. Dưới đây sẽ nhắc lại cho các bạn nhớ về phân số thập phân là gì, đồng thời đưa ra các ví dụ và bài tập phân số thập phân. Mời các bạn tham khảo và luyện tập cùng chúng tôi nhé!

Khái niệm phân số thập phân

Phân số thập phân là gì? Phân số thập phân được hiểu đơn giản là các phân số có mẫu số là 10, 100, 1000, 10000,…

Ví dụ: Các phân số như phân số thập phân là các phân số thập phân.

Có nghĩa là phần tử số là số tự nhiên bất kì, còn phần mẫu số là những số như 10, 100, 1000…mà thôi.

Xem thêm: Số hữu tỉ là gì, vô tỉ là gì. Q – R – I – Z là tập hợp số gì

Chú ý: Nếu ta có 1 phân số thì có thể viết nó thành dạng phân số thập phân.

phân số thập phân là gì

Một số dạng bài tập thường gặp về phân số thập phân

  1. Bài tập về đọc và viết phân số thập phân

Cách đọc: Đọc phân số thập phân cũng giống như đọc các phân số bình thường khác. Ta cũng đọc tử số trước rồi tới mẫu số sau.

Cách viết: Viết phần tử số trước sau đó gạch một đường phía dưới tử số rồi viết phần mẫu số ở dưới đường gạch đó. 

Ví dụ: Phân số thập phân 9 phần 10 được đọc là “chín phần mười”

Phân số thập phân 17 phần 100 được đọc là “mười bảy phần một trăm

Phân số thập phân “tám mươi lăm phần một nghìn” được viết là 85 phần 1000

b. Dạng bài tập so sánh hai phân số thập phân

Để so sánh hai phân số thập phân thì hãy thực hiện các bước sau:

  •  Đầu tiên cần xem hai số đó có cùng mẫu số hay chưa. Nếu chưa thì cần quy về chung một mẫu số.
  • So sánh hai phân số thập phân cũng giống như so sánh các phân số thông thường khác. Phần tử số bên nào lớn hơn thì phân số đó sẽ lớn hơn.

Ví dụ: Cho các cặp phân số sau:so sánh 2 phân số . Hay so sánh hai phân số thập phân đó.

Lời giải:

Hai phân số thập phân so sánh 2 phân số thập phân đều cùng mẫu số là 10 và phần tử số 4 < 9 =>phép so sánh 2 phân số thập phân

Hai phân số thập phân cách so sánh 2 phân số thập phânkhác mẫu số nên ta chuyển đổi về cùng mẫu như sau:quy đồng phân số

Khi đã cùng mẫu số là 100 thì ta so sánh phần tử số và thấy 30 > 17 =>cách so sanh 2 phân số thập phân với nhau

C. Dạng bài tập chuyển phân số thành phân số thập phân

Cách chuyển phân số thành phân số thập phân thì ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuyển đổi mẫu số thành các số như 10, 100, 1000….bằng cách tìm một số nào đó mà khi nhân nó với mẫu số sẽ cho ra kết quả được 10, 100, 1000…

Bước 2: Nhân cả tử số và mẫu số với số đã tìm ở bước 1. Như vậy là đã chuyển đổi thành công phân số thành phân số thập phân.

Cách khác:

Bước 1: Chuyển đổi mẫu số thành các số như 10, 100, 1000….bằng cách tìm một số nào đó mà khi lấy mẫu số chia cho nó sẽ được kết quả được 10, 100, 1000…

Bước 2: Chia cả tử số và mẫu số với số vừa tìm được là sẽ có được phân số thập phân.

Ví dụ: Chuyển đổi phân số 3 phần 4 thành phân số thập phân

Ta có 4 x 25 = 100

Vậy ta có thể chuyển đổi như sau:cách chuyển phân số thành phân số thập phân

Để nắm vững hơn về phân số thập phân là gì thì các bạn tiếp tục giải một số bài tập sau

Bài tập 1: Hãy chuyển các phân số sau thành phân số thập phân

a)12 phần 25

b) 36 phần 300

Lời giải:

Cách chuyển các phân số sau thành phân số thập phân như sau:

a) Ta thấy 25 x 4 = 100

Vậy ta có thể chuyển đổi: cách so sanh 2 phân số thập phân

b) Ta thấy 300 : 3 = 100

Vậy ta có thể chuyển đổi phân số sau thành phân số thập phân như sau: rút gọn phân số

Bài tập 2: Viết các phân số sau thành phân số thập phân sao cho mẫu số bằng 100

so sanh 3 phân số với nhau

Lời giải:

cách quy đồng phân số

cách quy đồng 2 phân số

cách quy đồng phân số với nhau

Tạm kết: Bài viết này đã giúp bạn hiểu thế nào là phân số thập phân và cách chuyển phân số thành phân số thập phân một cách chính xác nhất.  Hãy ghi nhớ kiến thức để có thể giải bài tập một cách dễ dàng hơn.

SHARE