Mấy tuổi vào lớp 1. Lớp 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 bao nhiêu tuổi

0

Mấy tuổi học lớp 1, mấy tuổi vào lớp 1 là những câu hỏi được khá nhiều bậc phụ huynh quan tâm, đặc biệt là đối với bậc tiểu học. Cách tính tuổi cho trẻ đi học lớp 1 như sau:
Theo quy định hiện hành thì trẻ vào lớp 1 từ năm 6 tuổi
Như vậy chúng ta lấy năm sinh của trẻ cộng với 6 tuổi sẽ ra năm mà trẻ vào học lớp 1
Ví dụ:
Bé A sinh vào 12/08/2016 thì cách tính sẽ là: 2016 + 6 = 2022
Như vậy năm năm học 2022-2023 sẽ là năm mà các bé sinh năm 2016 sẽ bắt đầu học lớp 1
Tương tự đối với bé B sinh năm 2018 thì 2018+6 =2024. Bé B sẽ đi học lớp 1 vào năm học 2024 – 2025. Cách tính này cũng đúng cho các lớp tuổi tương tự khác

mấy tuổi vào lớp 1

Dưới đây là bảng dữ liệu tham khảo về độ tuổi các cấp bậc học từ 6 đến 17 tuổi

  • Cấp 1: Cấp tiểu học (từ 6 đến 10 tuổi)

Năm sinh Độ tuổi Lớp học
Năm 2016 6 tuổi
Học lớp 1
Năm 2015 7 tuổi
Học lớp 2
Năm 2014 8 tuổi
Học lớp 3
Năm 2013 9 tuổi
Học lớp 4
Năm 2012 10 tuổi
Học lớp 5
  • Cấp 2: Cấp trung học cơ sở (từ 11 đến 14 tuổi)

Năm sinh Độ tuổi Lớp học
Năm 2011 11 tuổi
Học lớp 6
Năm 2010 12 tuổi
Học lớp 7
Năm 2009 13 tuổi
Học lớp 8
Năm 2008 14 tuổi
Học lớp 9
  • Cấp 3: Cấp trung học phổ thông (từ 15 đến 17 tuổi)
Năm sinh Độ tuổi Lớp học
Năm 2007 15 tuổi
Học lớp 10
Năm 2006 16 tuổi
Học lớp 11
Năm 2005 17 tuổi
Học lớp 12

(Nguồn tham khảo)

SHARE