Công thức tính diện tích tam giác – Bài tập cơ bản & nâng cao

0

Trong bài học này Kiến Thức Online sẽ giới thiệu đến chúng ta bài học về công thức tính diện tích hình tam giác chương trình toán lớp 5. Nếu các em muốn tìm hiểu thêm các kiến thức về đường cao, cạnh đáy của hình tam giác có thể tham khảo ngay bài học hôm trước Bài 30 – Hình tam giác

Các kiến thức trọng tâm của bài học:

–         Nắm vững công thức tính diện tích hình tam giác
–         Vận dụng công thức tính diện tích của hình tam giác để giải các bài tập cơ bản và nâng cao

 1. Công thức tính diện tích tam giác

Muốn tính diện tích tam giác ta lấy chiều cao nhân với cạnh đáy tất chia cho 2 (Lưu ý: khi áp dụng công thức tính diện tích tam giác thì độ dài chiều cao và cạnh đáy của tam giác phải cùng đơn vị đo)

day-va-duong-cao-tam-giac-1

 Công thức tính:

cong-thuc-tinh-dien-tich-tam-giac

Trong đó:

S: là diện tích tam giác

a: là độ dài cạnh đáy

h: là chiều cao tam giác

Ví dụ 1: Tính diện tích hình tam giác ABC có độ dài chiều cao AH bằng 4 cm, cạnh đáy bằng 5 cm?

tinh-dien-tich-hinh-tam-giac

Bài giải:

Diện tích hình tam giác ABC là:

(4 x 5):2= 10 (cm2)

Đáp số: 10 (Cm2)

Ví dụ 2: Tính diện tích hình tam giác OMN có độ dài chiều cao OH bằng 6m, cạnh đáy MN bằng 8m?

Bài giải:

Diện tích tam giác OMN là:

(6 x 8):2=24 (m2)

Đáp số: 24 (m2)

 2.  Bài tập vận dụng tính diện tích hình tam giác

Bài 1: Tính diện tích của hình tam giác OPQ với chiều cao h bằng 3 và độ dài mặt đáy bằng 5? (hình vẽ minh họa)

Bài giải:

Diện tích hình tam giác OPQ là:

(3 x 5):2=7,5 (cm2)

Đáp số: 7,5  (cm2)

Bài 2: 1 thửa ruộng hình tam giác có chiều dài cạnh đáy bằng 10m và chiều cao của thửa ruộng bằng 8m, hãy tính diện tích của thửa ruộng đó? (hình vẽ minh họa)

Bài giải: 

Diện tích thửa ruộng là:

(10 x 8):2=40 (m2)

Đáp số: 40 (m2)

3.  Bài tập nâng cao tính diện tích hình tam giác

Bài tập nâng cao 1:

Tính diện tích hình tam giác ABC với chiều cao h bằng 4cm và độ dài cạnh đáy bằng 7cm?

(hình ảnh minh họa)

Bài giải: 

Diện tích hình tam giác là:

(4 x 7):2=14 (cm2)

Đáp số: 14 (cm2)

Bài tập nâng cao 1:

Tính diện tích hình tứ giác AMNB giác trong phần in đậm màu đỏ dưới đây:

Bài giải:

Diện tích tam giác MNC là:

(4 x 8):2=16 (cm2)

Diện tích tam giác ABC là:

(6 x 10):2=30 (cm2)

Diện tích hình tứ giác ABMN là:

30-16=14 (cm2)

Đáp số: 14 (cm2)

SHARE