Bước sóng là gì? Cách tính công thức tính bước sóng CHUẨN

0

Bước sóng là gì?

Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha hoặc giữa hai đỉnh sóng. Nó cũng có thể là khoảng cách giữa hai cấu trúc lặp lại của sóng. Bước sóng được ký hiệu bằng chữ Hy Lạp “lambda” (λ).

Các cách tính bước sóng

Dưới đây là một số cách tính bước sóng mà bạn có thể tham khảo:

Tính bước sóng qua chu kỳ

Chu kỳ là thời gian ngắn nhất mà một cấu trúc sóng lặp lại tại một điểm. Công thức tính bước sóng qua chu kỳ là: λ = v T = v/f

Tính bước sóng dựa vào tần số

Tần số là số đỉnh sóng đi qua một điểm trong một đơn vị thời gian. Công thức tính bước sóng dựa vào tần số là: λ = v/f

Tính bước sóng trong quang hình

Bước sóng của ánh sáng và một số loại sóng điện tử khác sẽ bị giảm khi đi vào các môi trường khác chân không. Công thức tính bước sóng trong quang hình là: λ = λ0/n

Tính bước sóng với sóng hạt

Mọi hạt với động lượng p có thể coi như một “chùm sóng”. Công thức tính bước sóng với sóng hạt là: λ = h/p

Các loại bước sóng ánh sáng con người có thể nhìn thấy

Con người chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng trong một phần rất nhỏ của phổ bức xạ điện tử. Ánh sáng có bước sóng nằm trong khoảng 380nm – 700nm, tương ứng với dải màu từ tím đến đỏ.

Phương trình sóng

Phương trình sóng cho biết li độ của phần tử có tọa độ x vào thời điểm t. Công thức phương trình sóng là: phương trình sóng

Vai trò của bước sóng trong thực tế

Bước sóng có vai trò quan trọng trong các lĩnh vực của đời sống. Nó ảnh hưởng đến mức công suất và màu sắc của ánh sáng. Với những đặc điểm riêng, bước sóng được ứng dụng trong xây dựng, xưởng, đo khoảng cách và cân bằng laser.

Hướng dẫn cách tính bước sóng khi biết năng lượng Photon

Công thức tính năng lượng Photon dựa vào bước sóng là: E = hc/λ

Kienthuconline24h hy vọng rằng bài viết này đã mang lại cho bạn nhiều thông tin hữu ích về bước sóng.

SHARE