Hướng dẫn và bài tập toán lớp 4: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu

0

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một dạng bài toán mới của toán lớp 4 – cách tìm 2 số khi biết tổng và hiệu. Đây là một dạng toán thú vị và rất hữu ích, đặc biệt sẽ xuất hiện trong đề thi cuối học kỳ. Hãy cùng khám phá ngay!

1. Bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Bài toán được đề cập như sau: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 10. Hãy tìm hai số đó.

Cách giải thứ nhất:

 • Hai lần số bé: 70 – 10 = 60
 • Số bé: 60 : 2 = 30
 • Số lớn: 30 + 10 = 40

Đáp số: Số lớn là 40, số bé là 30.

Cách giải thứ hai:

 • Hai lần số lớn: 70 + 10 = 80
 • Số lớn: 80 : 2 = 40
 • Số bé: 40 – 10 = 30

Đáp số: Số lớn là 40, số bé là 30.

2. Cách giải bài toán lớp 4 tìm hai số biết tổng và hiệu

Bài toán lớp 4 tìm hai số biết tổng và hiệu sẽ được giải theo các bước sau:

 1. Tóm tắt bài toán.
 2. Tìm số bé.
 3. Tìm số lớn.

3. Bài tập vận dụng tìm hai số biết tổng và hiệu (Có hướng dẫn giải + đáp án)

3.1. Bài tập vận dụng

Bài 1: Tuổi bố và tuổi con cộng lại bằng 48. Bố hơn con 36 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? (Giải bằng hai cách)

Bài 2: Có 40 học sinh đang tập bơi, trong đó số em biết bơi ít hơn số em chưa biết bơi là 10 em. Hỏi có bao nhiêu em biết bơi, bao nhiêu em không biết bơi?

3.2. Hướng dẫn và đáp án

Bài 1:

Cách 1:

 • Tuổi của con là: (48 – 36) : 2 = 6 tuổi
 • Tuổi của bố là: 48 – 6 = 42 tuổi

Cách 2:

 • Tuổi của bố là: (48 + 36) : 2 = 42 tuổi
 • Tuổi của con là: 42 – 36 = 6 tuổi

Đáp số: Tuổi của bố là 42, tuổi của con là 6.

Bài 2:

 • Số học sinh biết bơi là: (40 – 10) : 2 = 15 em
 • Số học sinh không biết bơi là: 15 + 10 = 25 em

Đáp số: Học sinh biết bơi có 15 em, học sinh không biết bơi có 25 em.

4. Bài tập tự luyện toán lớp 4 tìm hai số biết tổng và hiệu (Có đáp án)

4.1. Bài tập tự luyện

Bài 1: Hai lớp 4A và 4B trồng được 545 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 55 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài 2: Thu hoạch từ hai thửa ruộng được 4 tấn 3 tạ thóc. Thu hoạch được ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn ở thửa ruộng thứ hai 3 tạ thóc. Hỏi thu hoạch được ở mỗi thửa ruộng bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài 3: Nam và Phương có tất cả 45 viên bi. Nếu Nam có thêm 5 viên bi thì Nam có nhiều hơn Phương 14 viên. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi.

4.2. Đáp án

Bài 1: Lớp 4A trồng được 245 cây; Lớp 4B trồng được 300 cây.

Bài 2: Thửa thứ nhất thu hoạch được 2300 kg; Thửa thứ 2 thu hoạch được 2000 kg.

Bài 3: Nam có 27 viên, Phương có 18 viên.

5. Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 4 tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó

Bài 1 trang 47 SGK Toán 4: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi con bao nhiêu tuổi?

Đáp án: Tuổi của con là: (58 – 38) : 2 = 10 tuổi, tuổi của bố là 58 – 10 = 48 tuổi.

Bài 2 trang 47 SGK Toán 4: Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái?

Đáp án: Lớp đó có số học sinh trai là: (28 + 4) : 2 = 16 em, số học sinh gái là 16 – 4 = 12 em.

Bài 3 trang 47 SGK: Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Đáp án: Lớp 4A trồng được số cây là: (600 – 50) : 2 = 275 cây, lớp 4B trồng được số cây là 275 + 50 = 325 cây.

Bài 4 trang 47 SGK:

Cách 1: Số bé là: (8 + 8) : 2 = 8, số lớn là: 8 – 8 = 0

Cách 2: Số bé là: (8 – 8) : 2 = 0, số lớn là: 0 + 8 = 8

Đáp số: Số bé là 0, số lớn là 8.

Hãy tự tin thực hiện các bài tập và giải bài toán lớp 4 cách tìm 2 số khi biết tổng và hiệu. Đây là cách giải đơn giản và hữu ích trong thực tế, hãy ôn tập nhiều để giải toán nhanh chóng nhé!

Nguồn: https://kienthuconline24h.com/

SHARE