Tổng hợp 5 dạng toán tổng tỉ lớp 4 và cách giải chi tiết nhất

0

Bài viết dưới đây chúng tôi đã tổng hợp cách giải dạng toán tổng tỉ lớp 4 để các bạn học sinh có thể rèn luyện và củng cố kiến thức toán học. Dưới đây là tóm tắt về mỗi dạng toán và cách giải.

5 dạng toán và cách giải dạng toán tổng tỉ lớp 4

Dạng toán tổng tỉ lớp 4 cơ bản

 • Bài toán: Cho dữ kiện biết tổng và tỉ số của hai số. Tìm giá trị của từng số.
 • Cách giải: Sử dụng sơ đồ số phần bằng nhau để tìm giá trị mỗi phần.

Dạng toán tổng (ẩn) – tỉ

 • Bài toán: Cho biết các dữ kiện phụ, tỉ số. Yêu cầu tìm tổng.
 • Cách giải: Sử dụng sơ đồ số phần bằng nhau để tìm giá trị mỗi phần.

Dạng toán tổng – tỉ (ẩn)

 • Bài toán: Cho biết tổng, tỉ số ở dạng ẩn. Yêu cầu tìm giá trị của từng thành phần.
 • Cách giải: Sử dụng sơ đồ số phần bằng nhau để tìm giá trị mỗi phần.

Dạng toán tổng (ẩn) – tỉ (ẩn)

 • Bài toán: Cho bài toán ẩn cả tổng và tỉ, biết dữ liệu phụ đi kèm. Yêu cầu tìm từng thành phần sau đó tìm tổng.
 • Cách giải: Sử dụng sơ đồ số phần bằng nhau để tìm giá trị mỗi phần.

Dạng ẩn mối liên hệ

 • Bài toán: Cho các dữ kiện về số lượng và mối quan hệ. Yêu cầu tìm số lượng của từng loại.
 • Cách giải: Sử dụng các công thức và mối quan hệ để tìm giá trị cần tìm.

Bài tập tự luyện toán tổng tỉ lớp 4 (có đáp án)

Dưới đây là một số bài tập tự luyện toán tổng tỉ lớp 4 cùng với đáp án tham khảo.

Bài tập

 1. Trung bình cộng của 2 số là 440. Nếu ta thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số bé thì ta được số lớn. Tìm 2 số đó.
 2. Tìm số tự nhiên. Biết rằng nếu ta thêm vào bên phải của số đó một chữ số 2 thì ta được số mới. Tổng của số mới và số cũ là 519.
 3. Tìm hai số có tổng là 128. Biết rằng nếu xoá đi chữ số 6 ở hàng đơn vị của số lớn ta được số bé.
 4. Tổng số tuổi hiện nay của hai ông cháu là 62 tuổi. Năm năm sau tuổi ông sẽ gấp 7 lần tuổi cháu. Tính tuổi mỗi người hiện nay?
 5. Trung bình cộng của 3 số là 195. Nếu thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất, nếu gấp 4 lần số thứ hai thì được số thứ ba. Tìm 3 số đó.

Đáp án tham khảo

 1. Số lớn là 800, số bé là 80.
 2. Đáp án: 173.
 3. Số lớn là 67, số bé là 61.
 4. Tuổi ông là 59 tuổi, tuổi cháu là 4 tuổi.
 5. Số thứ nhất là 130, số thứ hai là 13, số thứ ba là 52.

Đó là tổng hợp 5 dạng toán và cách giải dạng toán tổng tỉ lớp 4 kèm các bài tập tự luyện có đáp án. Hy vọng thông tin này sẽ giúp các em củng cố kiến thức một cách hiệu quả.

SHARE