Phân loại các dạng toán thường gặp nhất trong đề thi THPTQG

0

Các dạng toán thường gặp trong kỳ thi THPTQG giúp các em học sinh làm quen với các dạng bài hay gặp trong đề thi, thử sức với các câu hỏi khó giành điểm 9 – 10 và có chiến lược thời gian làm bài thi phù hợp nhất.

Các dạng Toán thường gặp trong kỳ thi THPTQG

Tính đơn điệu của hàm số

(Đề minh họa 2016). Hỏi hàm số: y= 2x4 + 1 đồng biến trên khoảng nào?

Lời giải: Ta có bảng biến thiên.

ví dụ 1 tính đơn điệu của hàm số

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng (0 ;+∞). Chọn phương án B.

(Đề chính thức 2017). Cho hàm số y = x3 + 3x + 2. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

vd 2 tính đơn điệu của hàm số

Chọn phương án D

(Đề tham khảo 2017). Cho hàm số (x – 2)/(x + 1). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

ví dụ 3 tính đơn điệu của hàm số

(Đề thử nghiệm 2017). Cho hàm số x3 – 2x2 + x + 1 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

ví dụ 4 tính đơn điệu của hàm số

Điều kiện đơn điệu của hàm số

Ví dụ 1:

ví dụ 1 điều kiện đơn điệu của hàm số

Ví dụ 2: 

ví dụ 2 điều kiện đơn điệu của hàm số

Ví dụ 3:

ví dụ 3 điều kiện đơn điệu của hàm số

SHARE