1m bằng bao nhiêu dm, cm,mm. Cách đổi m (mét) sang dm,cm,mm

0

1m bằng bao nhiêu dm, cm, mm? Cách quy đổi các đơn vị đo độ dài m dm cm mm sẽ có ngay trong bài viết sau đây.

Như chúng ta đều biết m (mét), dm (deximet), cm (centimet), mm (milimet) đều là những đơn vị đo độ dài hệ mét, là đại lượng đo lường quốc tế SI.

1m bằng bao nhiêu dm

1m = 10dm = 100cm = 100mm

Bảng Convert Online

Dưới đây là bảng quy đổi đơn vị do m ra dm cm mm

m (mét) dm cm mm
1 10 100 1000
2 20 200 2000
3 30 300 3000
4 40 400 4000
5 50 500 5000
6 60 600 6000
7 70 700 7000
8 80 800 8000
9 90 900 9000
10 100 1000 10000
20 200 2000 20000
30 300 3000 30000
40 400 4000 40000
50 500 5000 50000
100 1000 10000 100000
1000 10000 100000 1000000
10000 100000 1000000 10000000
100000 1000000 10000000 100000000
1000000 10000000 100000000 1000000000

Như vậy là bài viết đã hướng dẫn cách đổi 1m bằng bao nhiêu dm một cách nhanh chóng, bạn đọc có thể dựa vào bảng số liệu hoặc có thể chuyển đổi các đơn vị độ dài Online một cách đơn giản

1m bằng bao nhiêu dm

Mọi ý kiến đóng góp về bài viết vui lòng thảo luận và đặt thêm các câu hỏi tại phần comment bình luận!

SHARE