Công thức tính diện tích và chu vi hình thoi

0

Tổng quan về hình thoi

Hình thoi là gì? Hình thoi là hình có 2 cặp cạnh đối diện song song và cả 4 cạnh đều bằng nhau. Hình thoi có 2 đường chéo vuông góc với nhau cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Công thức tính chu vi của hình thoi

Chu vi hình thoi bằng tổng độ dài 4 cạnh của hình thoi

công thức tính chu vi hình thoi

Chình thoi =  AB + BC + CD + DA

Lưu ý: tính chất của hình thoi là độ dài 4 cạnh bằng nhau, chính vì thế chu vi của hình thoi cũng chính bằng 4 lần độ dài của 1 cạnh của hình thoi

chu vi hình thoi có cạnh a

Ta có công thức thứ 2 như sau:

Chình thoi = 4 x a

Trong đó a: là độ dài các cạnh của hình thoi

Công thức tính diện tích hình thoi

cách tính diện tích hình thoi

Diện tích hình thoi bằng tích của 2 đường chéo chia cho 2

Shình thoi = (mxn) : 2

Trong đó:

  • S: Là diện tích của hình thoi
  • m,n: là 2 đường chéo của hình thoi

Chú ý: để tính được diện tích hình thoi thì m,n phải cùng đơn vị đo

Bài tập ví dụ: Tính diện tích hình thoi ABCD có kích thước như hình vẽ:

bài tập tính diện tích hình thoi

Bài giải:

Diện tích của hình thoi ABCD là:

SHình thoi ABCD = (4×6):2=12 (m2)

Hoặc có thể viết (4*6):2= 12 (m2)

Đáp số: 18 (m2)

SHARE